[ home / board list / overboard / faq / random / create / bans / search / manage / irc ] [ b / meta ]

/kachan/ - Kachan

Catalog

Email
Subject
Comment *
File *
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Embed
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options
Password (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Max filesize is 60 MB.
Max image dimensions are 10000 x 10000.
You may upload 1 per post.


File: 1494026347029.jpg (16.81 KB, 236x200, 59:50, 11222576_1033571553343907_….jpg) ImgOps Exif Google

f26ee1 No.1[Reply]

Merhaba anonlar,

Tunay'ın tahtasındaki tiradda bir anon, sonsuz üzerinden geçici bir tahta açılması fikrini ortaya attı. Bu fikir alternatif bir kitlenin oluşturulması/mevcut kitlenin kanser olmayan kesiminin korunması amacıyla uygulanabilir görünüyor. Buranın işlerlik kazanacağını zannetmiyorum fakat denemekten zarar gelmez. Eğer olaylar beklediğimizden daha iyi gelişir ve burada bir kitle oluşursa aramızdan bir anon domain alıp yeni bir tahta açabilir.

Tor posting açık, paylaşmak istediğiniz şeyi çekiçlenme/rıza babko korkusu olmadan paylaşabilirsiniz.

11 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

d4f120 No.71

>>31

>TORposting açık olduğu için ÇP paylaşmanızı engelleyemem ama gördüğüm anda sileceğim, umarım anlayışla karşılarsınız.

İlkokullular webm'ini Tunay bile silmedi! Softlara ilişmesen olur bence.
File: 1495815491705.jpg (127.24 KB, 1056x587, 1056:587, 1494109993150.jpg) ImgOps Exif Google

e4d71f No.275[Reply]

fehim ipliği nerede lan? admin sen mi kaldırdın?

2 posts omitted. Click reply to view.

837d36 No.278

File: 1495832090824.png (284.08 KB, 479x318, 479:318, İnek.png) ImgOps Google


de33ad No.279

File: 1495876998811.jpg (83.31 KB, 500x537, 500:537, 1480025229490.jpg) ImgOps Exif Google

>>277

Merhaba anon, Beril Müge Günay meselesiyle alakalı hiçbir şey yapmadım; hatta yapamadım demek daha doğru zira şehir dışındaydım. Her ne olduysa post sahipleri ile alakalıdır. Sizin üzerinizde denetim kurmak istemiyorum, kanser postlar hariç hiçbir şeye müdahale etmiyorum, bu yüzden buralarda olsaydım da posta dokunmazdım. Sanıyorum tirad report edildi, ben dismiss etmeyince local report global report'a dönüştü ve 8ch modları sildi.


321922 No.280

File: 1495881579021.jpg (25.69 KB, 655x367, 655:367, resized_92565-a090a715gf.jpg) ImgOps Exif Google

>>279

Dalga mı geçiyorsun. Global report edildi ve fotoğrafı paylaşıldı report edildiğine dair. Sonra gelen olumsuz yanıtta paylaşıldı. Daha sonra chan admini Beril Müge Günay istiyor diye keyfi olarak sildi tiraddaki belirli postları. İsteğiniz üzerine postları sildim diye de açıklama yaptı. Silinen postlar içinde benim yazdıklarım var.

Benim bile silme yetkim yok postun yazarı olarak çünkü post silme şifresini yazacak panel açılmıyor. Kaç admin var burada yemeyin bizi. Önce istediğinizi yazmakta özgürsünüz deyin. başbuğa edilen küfürler falan silinmesin ama bi zenginin şımarık kızı istedi diye post silin. YUH size.


84cff2 No.281

File: 1495965177951.jpg (32.87 KB, 360x360, 1:1, IMG_6510-360x360.jpg) ImgOps Exif Google

http://radyosu.sabanciuniv.edu/audio/a-sunday-smile/

Bu akşam Beril Müge Günay radyo yayını yapacak. Dinleyecek miyiz anonlar?


de33ad No.282

File: 1495966810145.jpg (692.86 KB, 1080x1080, 1:1, 1489606587940.jpg) ImgOps Exif Google

>>280

Tripcode görmediğin postların admin tarafından gönderilmediğini tahmin edebiliyor olman gerek. Yukarı söylediğim üzere süreç boyunca hiçbir şeye müdahale etmedim silinen postlar ile bir alakam yok. İstediğinizi yazmakta özgürsünüz, kesinlikle dokunmadım, bundan sonra da dokunmayacağım.
File: 1495814854564.png (162 B, 50x50, 1:1, 88888.png) ImgOps Google

a8ff21 No.274[Reply]

https://s12.postimg.org/ch5r31sm5/Ads_z.pngFile: 1495814822891.png (162 B, 50x50, 1:1, 88888.png) ImgOps Google

b64529 No.273[Reply]

https://s12.postimg.org/ch5r31sm5/Ads_z.pngFile: 1495761855346.png (5.3 KB, 235x215, 47:43, indir (1).png) ImgOps Google

b277b7 No.262[Reply]

sevgili dostlar. Biliyorum dostu özlüyorsunuz akan ve entellektüelliği yüksek olan bir tahta arıyorsunuz; keza bende bu durumdayım. Fakat bu tahta o tahta değil. sub tahta sıkıntısı var özel değil ve sükse yaratmadı. unutmayalım ki yeni ibne almayan tahta akmaz hele ki esaslı anonlar tası tarağı toplayıp uzak diyarlara göç etmişken. bence sichanda yeniden toplanmalı ve orayı akıtmaya başlamalıyız. ardından tahta akmamaya başlayınca yavaş yavaş sichanı bulacaklardır ancak bu yavaşlık sayesinde kaos olmadan uyum sağlayamayanlar ortamı terk edecektir. Planıma katılıyor musunuz ?öneriniz nedir ? yokolmayalım.

000000 No.263

ben varım.
File: 1495782322904.jpg (176.96 KB, 1465x1209, 1465:1209, 1495723073766 - Kopya.jpg) ImgOps Exif Google

a6b749 No.266[Reply]

''File: 1495738078390.jpeg (105.93 KB, 630x472, 315:236, 55c386281700006e00566c3c.jpeg) ImgOps Google

fd6a62 No.242[Reply]

8ch üzerinde açılan bildiğiniz diğer türk boardlar hangileridir anonlar

000000 No.244

akmiyor hicbiri yeniibne. kemal ya allah-u teala sikecek isen burada sik. ben kemal sikiyorum, sehid ile de sosluyorum


000000 No.245

>>244

Mustafa Kemal ananı çok sikmiş ki böyle kuduruyorsun.
File: 1495365213504.jpg (136.19 KB, 1492x623, 1492:623, ataturk-un-boyu_1223298.jpg) ImgOps Exif Google

000000 No.190[Reply]

yav bu piçin naaşını ne zaman sikeceğiz? ne zaman tam anlamıyla şeriat gelecek?

000000 No.191

sabret kardeşim, o piçin naaşını kabrinden çıkarıp tekbirler eşliğinde sıra sıra sikeceğiz. hiç şüphen olmasın.


000000 No.192

>>191

Artık dayanamıyorum anon, o buruşuk bedenini domaltıp tüm cihan önünde sikmek istiyorum.


a3aa46 No.220

File: 1495652512659.png (4.35 KB, 280x180, 14:9, indir.png) ImgOps Google


000000 No.241

ne ima ediyorsun kardesim? on iki gunde mi sikecegiz? on iki yilda mi sikecegiz?

YETHEEEEEEEEER

ATAMI VERIN BANAAAAAAAA

O'NU SIKMEK ISTIYORUM

YETHEEEEEEEEEER

MUSTAFA KAMALI SIKMEK BENIM DE HAKKKKKKKIIIIIIIIIM

VEDAT'IN BENDEN NE FAZLASI VARDI DA SIKTIIIIII

YETHEEEEEEER

ANANI DOMALTMAK ISTIYORUM KAMAL PASHAAAAAAAA
File: 1495649764958.jpg (465.44 KB, 1280x1692, 320:423, 785955795.jpg) ImgOps Exif Google

d6117f No.202[Reply]

Post nasıl siliniyor şifre nereye giriliyor?

d6117f No.219

Post silinmiyor amına koyduğumun imaj tahtasında belli süre geçine üzerinden. Şifrem var amına koyim neden silemiyorum yanlış şifre diyor. Şifre yazma paneli yok ki girip şifremizi silelim.
File: 1494874589881.jpg (120.42 KB, 1024x768, 4:3, internet kahve.jpg) ImgOps Exif Google

704de5 No.76[Reply]

Toru'nun no VPN politikası mide bulandırcı, bu ibneye ben neden Türkiye gibi bir ülkede IP adresimi vereyim? Gavat gitmiş yurtdışı IP'leri banlamış.

Bu KATAM konusunda beni aydınlatırsanız sevinirim bu arada.

Yahu geçen gün herifin biri Toru'da milletin problemlerini çözüyordu, aklım durdu beynime mermi yemiş gibi oldum. Umarım burası güzel akar, ben forslıcam burayı.

19 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

1c9bf3 No.116

Diğer CHANLARda adımız geçmeye başladı GERÇEKLEŞİYOR

https://www.sichan.ch/r/res/1392.html#1392


8c30e4 No.128

File: 1494932412601.jpg (47.65 KB, 900x506, 450:253, 1494372229868.jpg) ImgOps Exif Google

>>79

>>86

>>92

>>98

>>116

REEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE


1c9bf3 No.131

>>128

https://www.reddit.com/r/OutOfTheLoop/comments/333hbs/what_does_reeeeeeeeeeeee_mean_in_the_context_of/

Şu REEEEE ne anlama geliyor?


4d66cf No.216

agdoshg slhogh s

agdoshg slhogh s

agdoshg slhogh s

agdoshg slhogh s

agdoshg slhogh s

agdoshg slhogh s

agdoshg slhogh s

agdoshg slhogh s


4ce0e3 No.223

Denizaltici olarak buradayım. Benim gibi hiçbir şekilde yazmayip sadece okuyucu olarak takilan cok kimse var.
File: 1494866835827.png (Spoiler Image, 930.52 KB, 749x617, 749:617, Adsız.png) ImgOps Google

6af101 No.69[Reply]

Şu şekilde kızın birine sikiş öğreten başka kızların olduğu videolar varsa sos verebilir misiniz?

Bunu kayıtlanmadan video göstermeyen şu siteden ekran görüntüsü aldım.

http://watchmygirlfriend.gfpornvideos.com/t/?nats=NDE2NjQzNjE6MTQxOjk3MQ&tracker=wc_f3ca47f0de65a2a4a51db249cc1b8c86&autocamp=wwpn-n1

P*rno izlemek için para verecek kadar enayi değiliz All*x'a şükür.

6af101 No.70

https://www.pornrabbit.com/video/30496373/soaking-wet-pussy-party

Görseldeki sosu buldum. Benzer şeyler biliyorsanız gönderin anonlar.


839bcb No.218

Video çok güzel pampaaaaaa.

Daha fazlası varsa yolla panpa.
File: 1494879646845.jpg (37.74 KB, 657x527, 657:527, 1494803734257.jpg) ImgOps Exif Google

3b26b6 No.81[Reply]

Anonlar burayı canlandırmak istiyorsan paralel yapılanma kurmalıyız. Şöyle ki;

☻Tirad açacağımızda burada açıyoruz.

☻tahta.pw'de açılan bir tirada cevap vermek istediğimizde tiradı kopyalıyoruz buraya. Buradan cevabı yazıyoruz, kendi paralel sohbetimizi burada çeviriyoruz!

354e77 No.82

kardo kansersiz ortam kurayım derken kanser oluyon aqqq salakmısın

(USER WAS BANNED FOR THIS POST)

4953c8 No.97

>>81

söylediklerin mantıklı anon

buranın adresini postladığım için banlamış tunay, buraya bir kitle lazım admin ortaya çıkarsa ne yapacağımızı konuşuruz


a4269b No.110

>>82

Kanserleri taşıyalım demedik ki. Düzgün bir tirad gördük cevap vermek istedik onu kopyalayıp burada tirad açıp, sonra o tirada buradan cevap verelim. Sayımız az, paralel yapılanma olmazsa konuşacak fazla birşey bulamayız.


a4269b No.123

>>82

Ekşisözlükte açılan başlıkların tahta'ya taşınması gibi düşün! Ka/lite olduktan sonra sıkıntı çıkmaz.
File: 1494972810161.jpg (43.53 KB, 640x612, 160:153, emooj.jpg) ImgOps Exif Google

75643c No.145[Reply]

https://www.youtube.com/watch?v=coiu_02CUA8

af437d No.150

bu zenci kız geçen gün esra eroldaydı. nereden bildiğimi sormayın.


8e1191 No.215

>>150

Zuhal Topal olmasın? Hatta Ali'ye talip çıktı.
File: 1494966032944.png (140.52 KB, 992x682, 16:11, 1.png) ImgOps Google

000000 No.140[Reply]

gerçekleşmesi ihtimaline karşın

1 post and 1 image reply omitted. Click reply to view.

86fcb8 No.143

Aman tengrim :D nolur gerceklessin.


5abebb No.146

Sakin olun, yemledim.


c9cc97 No.152

>>146

axxxx


89df05 No.212

>>146

Afferim. Balığın yemini de vermeyi unutma.


89df05 No.214

>>146

Balığı da yemlemeyi unutma.
File: 1494952285002.png (2.29 MB, 1920x1080, 16:9, 1494434964847.png) ImgOps Google

a6ed89 No.136[Reply]

https://www.youtube.com/watch?v=LoWw0L-kOegDelete Post [ ]
[]
Previous [1] [2]
| Catalog
[ home / board list / overboard / faq / random / create / bans / search / manage / irc ] [ b / meta ]