Technologie

Czym są enkodery? Kiedy są stosowane?

We współczesnym przemyśle automatyzacja ma fundamentalne znaczenie, a jej rola ciągle rośnie i dotyczy wszystkich etapów produkcji. Enkodery stają się nieodłącznym elementem procesów produkcyjnych, przyczyniając się do wzrostu efektywności. O tym, czym są enkodery inkrementalne oraz kiedy znajdują zastosowanie, piszemy w artykule.

Enkodery – czym są?

Ekodery stanowią istotne wsparcie na linii produkcyjnej nowoczesnego zakładu przemysłowego. Są to urządzenia, których zadaniem jest pomiar przesunięcia pozycji kątowej czy liczby obrotów na podstawie ruchu obrotowego wału. Innymi słowy rolą enkodera jest zamiana ruchu mechanicznego na sygnał elektryczny. Są one również w stanie określić precyzyjne prędkość danej maszyny, kierunek, odległość, a także kąt obrotu czy przyspieszenie. Obecnie enkodery coraz częściej wykraczają poza rolę przetwornika obrotowego, stając się również elementem układu automatyki przesyłającym dane serwisowe oraz diagnostyczne.

Rodzaje enkoderów i enkodery inkrementalne

Ze względu na swój zakres zastosowanie oraz możliwe funkcje, enkodery możemy zakwalifikować do trzech rodzajów:

reklama
  • inkrementalne – odnotowują zmianę pozycji, jednak nie zapamiętują jej położenia po wyłączeniu zasilania
  • absolutne – analogiczne do inkrementalnych, lecz z możliwością zapamiętywania położenia
  • linkowe – służą przekształceniu ruchu liniowego w obrotowy.

Działania enkodera inkrementalnego bazuje na generowaniu impulsów, które odpowiadają ruchowi obrotowemu. Podstawowym parametrem urządzenia jest jego rozdzielczość – im jest wyższa, tym bardziej dokładny będzie pomiar dokonywany przy pomocy enkodera.

Enkodery inkrementalne – zastosowanie

Jak wynika z wyżej wskazanego podziału enkoderów, enkodery inkrementalne należą do prostszego rodzaju urządzeń, jednak to w tej prostocie tkwi ich siła. Na ich korzyść przemawia właśnie prostota wykonania, a także wysoka trwałość. Cechy te idą w parze z niską ceną, co stanowi niewątpliwą zaletę w wielu przypadkach, gdzie stosowanie bardziej zaawansowanych urządzeń najzwyczajniej w świecie mija się z celem.

Zastosowanie znajdują wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba pomiaru przesunięcia materiału wprowadzanego do maszyny, względnego położenia osi maszyny lub prędkości obrotowej danych podzespołów. Stosowane są w pętli sprzężenia zwrotnego w silnikach elektrycznych oraz w charakterze układu pomiaru pozycji w maszynach. Przekładając to na branże przemysłowe można wyróżnić takie jak maszyny do obróbki drewna, metalu oraz kamienia, w przemyśle spożywczym i ciężkim, a także robotyce. Znajdziemy je w windach i dźwigach, a także w elektrowniach wiatrowych.

Jak widać na podstawie powyższych przykładów, mimo swojej niewątpliwej prostoty konstrukcji i działania, enkodery inkrementalne stanowią istotny element automatyzacji w wielu gałęziach przemysłu. Ta prostota nie stanowi jednak wady, lecz zaletę, pozwalając wykorzystać mniej skomplikowane i trwalsze urządzenie przy odpowiednim rodzaju pracy do wykonania, jednocześnie pozwalając wykonać to samo zadanie w sposób mniej kosztowny, niż w przypadku bardziej zaawansowanych enkoderów.

Może Cię zainteresować