Lifestyle

Ubezpieczenie pogrzebowe. Czym jest i jak je uzyskać?

Ubezpieczenie-pogrzebowe

Z uwagi na duże koszty organizacji uroczystości pogrzebowej, coraz więcej osób decyduje się na zawarcie za życia specjalnie skonstruowanej polisy ubezpieczeniowej. Jej wykupienie i regularne opłacanie składek umożliwiają częściowe lub nawet całkowite pokrycie kosztów pochówku, łącznie ze sprowadzeniem zwłok z zagranicy lub też dodatkowymi, nieprzewidzianymi wydatkami.

Jakie wydatki można sfinansować z polisy pogrzebowej?

Rosnące ceny związane ze zorganizowaniem nawet skromnego pochówku osoby zmarłej, bywają dużym obciążeniem dla najbliższej rodziny. Dlatego wiele osób już w trakcie swojego życia zastanawia się, w jaki sposób – przynajmniej częściowo – odciążyć bliskich i nie zmuszać ich do ponoszenia nieoczekiwanych wydatków, szczególnie gdy śmierć ma charakter gwałtowny i nieoczekiwany.

W Polsce zaczęły funkcjonować ubezpieczenia pogrzebowe. Są one przeznaczone dla osób pragnących zadbać o pokrycie kosztów organizacji pochówku i uchronienie swojej rodziny przed wysokimi wydatkami. Prawidłowo zawarta i dobrze skonstruowana polisa pogrzebowa może w 100% pokryć takie koszty, jak między innymi:

reklama
  • zakup trumny lub urny kremacyjnej,
  • zorganizowanie uroczystości pogrzebowej,
  • zakup nagrobka.

Suma ubezpieczenia wypłacana wskazanym w polisie beneficjentom jest zależna od Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (w skrócie OWU). Warto zapoznać się z nimi jeszcze przed zawarciem polisy pogrzebowej, ponieważ towarzystwa ubezpieczeniowe działające w Polsce, posiadają różne warunki. Chodzi o tak zwane wyłączenia, czyli sytuacje, w których ubezpieczyciel nie ma obowiązku wypłacenia sumy ubezpieczenia wskazanej w polisie pogrzebowej. Sytuacją taką może być na przykład samobójstwo, ale i śmierć w wyniku bezpośredniego uczestniczenia bądź przewodzenia zorganizowanej grupie przestępczej lub zorganizowania zamachu terrorystycznego.

Sumy ubezpieczenia pogrzebowego

Na rynku funkcjonują zarówno towarzystwa ubezpieczeń i reasekuracji z kapitałem polskim, jak i zagranicznym. Dostępne są atrakcyjne cenowo ubezpieczenia pogrzebowe, w których suma ubezpieczenia może oscylować w granicach od 1000 do nawet 60 000 zł. Wszystko to zależy od kilku czynników: przedmiotu ubezpieczenia, wysokości składki miesięcznej lub kwartalnej, a także wieku osoby objętej ubezpieczeniem.

Należy pamiętać, że do tej pory ubezpieczenia pogrzebowe nie mogły być zawierane przez osoby w mocno podeszłym wieku, ponieważ ubezpieczyciel nie chciał ponosić ryzyka związanego ze zbyt pochopnym zawarciem polisy. Wiele osób obawia się, że ubezpieczenie pogrzebowe będzie skutkować brakiem wypłaty zasiłku pogrzebowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Należy pamiętać, że wszystkie towarzystwa ubezpieczeń funkcjonują niezależnie od ZUS. Oznacza to, że wypłata świadczenia należnego z tytułu zawarcia polisy pogrzebowej nie koliduje z zus-owskim zasiłkiem pogrzebowym. Oba te świadczenia są niezależne i funkcjonują oddzielnie.

Ubezpieczenie pogrzebowe a zasiłek pogrzebowy z ZUS

Wiele towarzystw ubezpieczeniowych dopuszcza zawarcie polisy pogrzebowej również dla osób bezrobotnych, wykazujących minimalny dochód miesięczny bądź też zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia czy dzieła. Warto wiedzieć, że zasiłek pogrzebowy ZUS przysługuje tylko osobom odprowadzającym comiesięczne składki na ten cel. Nie dotyczy to pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, szczególnie umowy o dzieło.

Należy także wspomnieć, że zasiłek pogrzebowy z ZUS posiada odgórnie ustaloną wysokość. W bieżącym roku wynosi 4.000 zł. Wypłacana kwota nie podlega podwyższeniu, bez względu na zarobki zmarłego bądź wysokość jego emerytury czy renty.

Ubezpieczenie pogrzebowe może być modyfikowane w ramach jego trwania. Istnieje możliwość wykupienia dodatkowych opcji w polisie pogrzebowej bądź też podwyższenia ogólnej sumy ubezpieczenia. Ma to wpływ na wysokość składki miesięcznej lub też kwartalnej, ale wiąże się z otrzymaniem dużo wyższej kwoty, wypłacanej przez towarzystwo wskazanej w polisie osobie, czyli beneficjentowi. Jedynym warunkiem otrzymania świadczenia z polisy pogrzebowej jest regularne opłacanie składek, jak również prawidłowe złożenie wymaganych dokumentów przez rodzinę, w przypadku zgonu osoby ubezpieczonej. Chodzi przede wszystkim o skan lub kserokopię dowodu osobistego beneficjenta i akt zgonu ubezpieczonego.

Polisa pogrzebowa to specyficzne świadczenie ubezpieczeniowe. Może ono pomóc w sfinansowaniu kosztów pochówku zarówno świeckiego, jak i w dowolnie wybranym obrządku religijnym.

źródło: Zakład pogrzebowy Warszawa Mortis

Może Cię zainteresować