Technologie

Sprężarki do przemysłu — czym się charakteryzują

sprezarki-dla-przemyslu

Sprężarki różnią się od siebie wieloma parametrami. Jedne z nich lepiej sprawdzają się w pracy ciągłej, inne wymagają okresowych przerw. Różnice polegają również na jakości otrzymywanego przy ich pomocy sprężonego powietrza. Jednak najważniejsza różnica to ta wyróżniająca sprzęt do użytku domowego i przemysłowego. Przyjrzymy się bliżej kompresorom przemysłowym, ich charakterystyce i specyficznym cechom odróżniającym je od innych urządzeń tego typu. 

Czym są sprężarki powietrza?

Sprężarki powietrza do profesjonalne urządzenia służące do podnoszenia ciśnienia powietrza atmosferycznego lub inny gazów. Ich mechanizm działania może być różny, jednak efektem jest przekształcenie zasysanego powietrza atmosferycznego  do gazu o wyższym ciśnieniu. Podstawowy podział kompresorów wyróżnia sprężarki wyporowe i przepływowe. Wśród nich stosuje się podział na podgrupy. Sprężarki wyporowe to sprężarki tłokowe lub rotacyjne. Kompresory tłokowe charakteryzują się posuwisto-zwrotnym ruchem tłoka, natomiast sprężarki rotacyjne – obrotowym ruchem elementu roboczego. Natomiast sprężarki przepływowe, nazywany również wirowymi dzielą się na urządzenia promieniowe i osiowe. Nazwy te odzwierciedlają kierunek przepływu gazu w urządzeniu. Oprócz tego ważnym rozróżnieniem sprężarek powietrza jest podział na urządzenia do zastosowania przemysłowego lub domowego.

Sprężarka dla przemysłu a kompresor domowy — różnice

Wymagania stawiane względem sprężarek przemysłowych znacząco różnią się od tych, które stawia się kompresorom domowym. Współczesna produkcja w wielu branżach w głównej mierze opiera się o wykorzystywanie sprężonego powietrza. Tym samym kompresory stanowią jeden z najważniejszych elementów wyposażenia zakładu, niezależnie od jego wielkości. W większych zakładach mamy nawet do czynienia z zaawansowanymi systemami zaopatrywania w sprężone powietrze, które złożone są z wielu elementów dodatkowych, nie tylko z samego kompresora. Jednak sprężarka powietrza stanowi główny element takiej instalacji pneumatycznej. Wytwarzane przy jej użyciu sprężone powietrze nazywane jest czwartym medium. Wynika to z faktu, że w wielu zakładach przemysłowych jest równie ważne jak woda, prąd czy gaz. 

reklama

Jak wspomnieliśmy, sprężarki do użytku domowego nie sprawdzą się w warunkach przemysłowych. Wynika to z odmiennego trybu pracy i obciążeń, jakim poddawane są te urządzenia. W wielu zakładach przemysłowych sprężarki pracują w trybie ciągłym, natomiast kompresory domowe w większości przypadków są nie przystosowane do takiej intensywności działania. Sprężarki dla przemysłu charakteryzują się również dużo wyższą wydajnością. Parametry wytwarzanego przez nie powietrza również są dużo lepsze, aby zapewnić najwyższą jakość i wydajność pracy w przemyśle. Dlatego też dobierając kompresor dla przemysłu należy zrobić to w oparciu o potrzeby i wymagania konkretnego zakładu. Co więc wziąć pod uwagę?

Jak dobrać sprężarkę do przemysłu?

Jak już wspomnieliśmy analiza potrzeb i wymagań danego zakładu i konkretnej branży jest kluczowa w doborze najlepszej sprężarki powietrza. Należy wziąć pod uwagę następujące elementy: 

  • przeznaczenie sprężonego powietrza – w niektórych sytuacjach i branżach niezbędne jest zastosowanie specjalnych rozwiązań w zakresie produkcji i uzdatniania sprężonego powietrza. Powinniśmy to uwzględnić już na etapie doboru kompresora. Dotyczy to głównie kwestii obecności resztek olejowych w sprężonym powietrzu. W takich branżach, jak przemysł farmaceutyczny czy spożywczy żadne, nawet najmniejsze drobiny oleju nie są dopuszczalne. Dlatego też niezbędne jest stosowanie bezolejowego kompresora przemysłowego;
  • ciśnienie robocze – jest to kolejny parametr, którym mogą się różnić urządzenia przemysłowe do produkcji sprężonego powietrza. Kupując kompresor niezbędna jest wiedza na temat tego, jakie ciśnienie robocze będzie potrzebne, aby zasilić w sprężone powietrze wszystkie urządzenia w zakładzie i umożliwić im poprawną pracę. Nie warto tutaj stosować zasady im więcej, tym lepiej. Zbyt wysokie ciśnienie w stosunku do zapotrzebowania będzie powodowało szybsze zużycie sprężarki i wyższe koszty wytwarzania sprężonego powietrza;
  • wydajność kompresora – parametr ten bezpośrednio wiąże się z tymi samymi aspektami co przy doborze ciśnienia roboczego w sprężarce powietrza. Trzeba tu również uwzględnić stopień zużycia sprężonego powietrza dla konkretnego układu. Pozwoli to ocenić zapotrzebowanie naszego systemu zaopatrywania w sprężone powietrze a na tej podstawie dobrać optymalną sprężarkę przemysłową;
  • tryb pracy – przy doborze kompresora należy uwzględnić rodzaj jego pracy, czyli to czy będzie eksploatowany w trybie ciągłym, czy przerywanym. Wynika to z faktu, że w każdej z tych sytuacji lepiej sprawdzi się w inny rodzaj sprężarki przemysłowej. 

Może Cię zainteresować