Dom i ogród

Rzeczoznawca budowlany sprawdź uprawnienia przed wyborem

ekspertyza-budowlana

Rzeczoznawca budowlany to ekspert w dziedzinie budownictwa, który w procesie budowlanym nie tylko pełni funkcję doradczą, ale i kontrolną. To on ocenia jakość wykonanych prac i decyduje o tym, czy budynek może być dopuszczony do użytkowania. Z tego względu, z uwagi na jego decyzyjność w sprawach bezpieczeństwa i kontroli budynków mieszkalnych, priorytetem jest, żeby rzeczoznawca budowlany był nie tylko osobą o dużych kompetencjach, ale i wieloletnim doświadczeniu w przygotowywaniu ekspertyz budowlanych.

Dobry rzeczoznawca budowlany

Rzeczoznawca budowlany to jedna z najważniejszych osób na budowie. Jako ekspert w dziedzinie budownictwa może nie tylko przygotowywać opinie techniczne i ekspertyzy budowlane, czyli dokumenty określające rzeczywisty stan techniczny budynku użytkowego, ale i opiniować w kwestiach związanych z prawem budowlanym. Mowa tu nie tylko o oględzinach nieruchomości podczas standardowych czynności rzeczoznawczych przygotowujących eksperta do wydania ekspertyzy budowlanej, ale i przypadkach, kiedy biegły w zakresie budownictwa musi zaopiniować wydaną już ocenę stanu budynku. Doświadczenie rzeczoznawcy budowlanego i jego wiedza są także wykorzystywane w sposób oficjalny podczas spraw karnych i cywilnych z zakresu budownictwa. Wówczas rzeczoznawca występuje jako tzw. świadek-ekspert.

Mimo wielu uprawnień rzeczoznawczych ekspert budownictwa najczęściej kojarzony jest ze sporządzaniem ekspertyz budowlanych. To on dopuszcza budynek do użytku i ocenia prace budowlane i wykończeniowe ekipy budowlanej. Rzeczoznawca określa także stopień uszkodzeń powstałych podczas użytkowania nieruchomości i opiniuje w sprawach związanych z błędami na budowie. Jako ekspert doradza zatem w zakresie bezpieczeństwa użytkowania domów. Z tego względu nie warto oszczędzać na wyborze dobrego rzeczoznawcy budowlanego. Dobrze jest też pamiętać o tym, żeby wybór eksperta nie musi być pochopny, a my jako zleceniodawcy mamy prawo do zweryfikowania nie tylko kompetencji rzeczoznawcy budowlanego, ale i jego referencji.

reklama

Rzeczoznawca budowlany – o tym pamiętaj

Zawód rzeczoznawcy budowlanego, z uwagi na zakres obowiązków, które on wykonuje, jest obciążony odpowiedzialnością cywilną, karną i zawodową. Ekspert zajmujący się opiniowaniem stanu technicznego naszego domu nie może zatem poświadczać nieprawdy. Certyfikowany rzeczoznawca budowlany musi mieć ukończone studia wyższe w odpowiedniej specjalizacji budowlanej, zdać egzamin kierunkowy i odbyć 10-letnią praktykę rzeczoznawczą pod okiem doświadczonego rzeczoznawcy budowlanego. Dodatkowo musi on też posiadać doświadczenie w sporządzaniu ekspertyz budowlanych. Po spełnieniu tych warunków kandydat na stanowisko rzeczoznawcy budowlanego otrzymuje tytuł i uprawnienia na okres maksymalnie 10 lat.

Możesz sprawdzić kompetencje rzeczoznawcy budowlanego

Wybór dobrego rzeczoznawcy budowlanego powinien być motywowany przede wszystkim kwestią naszego bezpieczeństwa. Od eksperta wymagamy bowiem, żeby w sposób obiektywny ocenił nie tylko jakość wykonanych prac budowlanych, ale i wskazał usterki, które mogłyby zagrażać naszemu zdrowie lub życiu. Dlatego ważne jest, żebyśmy podczas zlecania specjaliście wykonania ekspertyzy budowlanej upewnili się, że nie tylko posiada on odpowiednie certyfikaty, ale i może udokumentować swój dotychczasowy dorobek rzeczoznawczy.

Pierwszą czynnością, którą powinniśmy wykonać, zanim podpiszemy umowę o współpracy z rzeczoznawcą, jest sprawdzenie, czy posiada on ważne ubezpieczenie OC. Jest to niezbędne zabezpieczenie, które w związku z wykonywanymi czynnościami ekspert musi posiadać. Brak aktualnego ubezpieczenia wyklucza rzeczoznawcę z wykonywania zawodu. Po drugie, rzeczoznawca musi należeć do odpowiedniego samorządu zawodowego. Po trzecie, rzeczoznawca budowlany sporządzający ekspertyzy budowlane musi mieć kierunkowe wykształcenie z zakresu budownictwa i prawa budowlanego, a także wykazywać wieloletnią praktykę w wykonywanym zawodzie. Bez obaw możemy zatem przed wyborem eksperta poprosić go o przedłożenie nam certyfikatu jego kompetencji i udokumentowanych spraw rzeczoznawczych, których dotąd podjął się. Nadal niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że możemy poszukiwać danych o konkretnym specjaliście w bazie inżynierów budownictwa udostępnianej przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Poza tym na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego możemy także sprawdzić rejestr osób, które posiadają uprawnienia budowlane (lub je straciły).

Może Cię zainteresować