Biznes

Dokumentacja projektowa inwestycji liniowych a ochrona płazów i gadów – co warto wiedzieć?

Ochrona płazów i gadów to jedna z podstawowych kwestii, które inwestor musi wziąć pod uwagę przy projektowaniu, realizacji lub modernizacji inwestycji liniowych, takich jak drogi i autostrady czy też linie kolejowe. Rzetelnie wykonana dokumentacja projektowa pozwoli ocenić skalę oddziaływania przedsięwzięcia na siedliska zwierząt i ograniczyć jego negatywne skutki. Jakie elementy powinna zawierać?

Inwestycje liniowe a ochrona płazów i gadów – z jakich elementów powinna składać się dokumentacja projektowa?

Inwestycje liniowe, takie jak drogi i autostrady, linie kolejowe czy też wały przeciwpowodziowe, mają negatywny wpływ na funkcjonowanie płazów i gadów w przyrodzie. Zwiększają śmiertelność zwierząt, utrudniają lub całkowicie uniemożliwiają ich przemieszczanie się, a także prowadzą do degradacji i utraty siedlisk, które znajdują się w obrębie lub pobliżu przedsięwzięcia.

Nie dziwi zatem fakt, że budowa, przebudowa i modernizacja inwestycji liniowych wymaga przygotowania szczegółowej dokumentacji projektowej. Co powinna zawierać, aby skutecznie chronić płazy i gady przed negatywnymi skutkami realizacji przedsięwzięcia?

reklama
  1. Inwentaryzacja płazów i gadów

To rozpoznanie walorów herpetologicznych badanego miejsca. Przeprowadzana bezpośrednio w terenie, wskazuje obszary kolizyjne i konfliktowe, gdzie mogłoby dochodzić do płoszenia, nieumyślnego zabijania płazów i gadów lub niszczenia ich siedlisk w związku z realizacją inwestycji. Określa również środki i metody działań minimalizujących negatywny wpływ przedsięwzięcia na zwierzęta, a także ustala harmonogram prac.

Żeby inwentaryzacja płazów i gadów realizowała swoje podstawowe założenie, jakim jest ochrona zwierząt i ich siedlisk, należy ją przeprowadzić przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji. Inaczej przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w sposób, który doprowadzi do nieodwracalnych zmian w populacji płazów i gadów.

Rzetelnie przeprowadzona inwentaryzacja płazów i gadów nie tylko dostarcza informacji na temat lokalizacji zbiorników wodnych, szacunkowej liczebności gatunków czy też szlaków ich migracji, ale również pozwala zaplanować i wdrożyć strategię działań na rzecz ochrony zwierząt i ich siedlisk. Nie tylko sprzyja to środowisku naturalnemu, ale również jest źródłem wymiernych korzyści dla inwestora.

Po pierwsze, pozwala w sposób efektywny i sensowny ulokować środki przeznaczone na działania kompensacyjne podejmowane w związku z realizacją danej inwestycji. Zapobiega budowie zbędnych obiektów, np. części przejść dla płazów i gadów, a także kosztownym poprawkom w fazie eksploatacji inwestycji.

Po drugie, pozytywnie wpływa na wizerunek inwestora. Ochrona środowiska ma dla społeczeństw coraz większe znaczenie. Nie powinna więc być prowadzona w sposób pozorowany. Dzięki rzetelnie przeprowadzonej inwentaryzacji płazów i gadów inwestor otrzymuje pełen obraz sytuacji i może wdrożyć działania ochronne i kompensacyjne, które przynoszą efekty.

  1. Raport oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Raport oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest przygotowywany przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowań. Odpowiednio sporządzony będzie zawierać szczegółową analizę wszystkich form negatywnego oddziaływania inwestycji liniowej na środowisko naturalne, w tym funkcjonowanie i siedliska płazów i gadów. Z tego względu powinien się on opierać na wynikach przeprowadzonej inwentaryzacji tychże zwierząt.

Jeżeli dana inwestycja nie wymaga sporządzenia raportu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analiza jej wpływu na płazy i gady powinna zostać zawarta w karcie informacyjnej przedsięwzięcia. W takim przypadku inwestor powinien również zaproponować adekwatną ochronę zwierząt i ich siedlisk.

Planujesz budowę, rozbudowę lub modernizację inwestycji liniowej i zastanawiasz się, jak powinna wyglądać dokumentacja projektowa? A może szukasz pomocy w jej rzetelnym sporządzeniu? Specjaliści ds. konsultingu środowiskowego rozwieją Twoje wątpliwości i zaoferują eksperckie wsparcie. Wystarczy, że skontaktujesz się z nimi i opowiesz o swoim problemie.

źródło: EkoMeritum outsourcing środowiskowy

Może Cię zainteresować