[ home / board list / overboard / faq / random / create / bans / search / manage / irc ] [ b / meta ]

/offensimentum/ - OffensiChan

Velkommen til offensimentums eget imageboard, her kan du dele nudes og shitposte som det passer det, keep it legal.

Catalog

Name
Email
Subject
Comment *
File *
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Embed
(replaces files and can be used instead)
Options
Password (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4
Max filesize is 60 MB.
Max image dimensions are 10000 x 10000.
You may upload 1 per post.


Fuck jer alle sammen

File: 1492759857283.jpg (161.16 KB, 2048x1150, 1024:575, 17505253_1385539394800116_….jpg) ImgOps Exif Google

 No.40[Reply]

Jeg har lavet det her board, da mange på offensimentum synes at vi mangler en platform hvor nyhederne ikke kommer ind og snager, og hvor folk ikke bitcher over memes. Næsten alt er tilladt, men hold jeres post lovlige.File: 1492900627028.mp4 (2.17 MB, 320x240, 4:3, 16973154_198126244001839_5….mp4) ImgOps Google

 No.75[Reply]

Smid flere ting som det her plis

 No.76

File: 1492941957550.mp4 (120.58 KB, 320x320, 1:1, alahu akbar.mp4) ImgOps Google

allrighty
File: 1492868291100.jpeg (117.83 KB, 1063x615, 1063:615, napoleon.jpeg) ImgOps Google

 No.74[Reply]

Skal vi slå os sammen om at smide alle de fremmede ud? Jeg synes det er tid.File: 1492792905484.png (65.12 KB, 1190x1282, 595:641, opopofåpdsa.png) ImgOps Google

 No.72[Reply]

Ikke så offensimentumsivt meeeeen.

Dem der har set Black mirror hvad syntes i og hvad er jeres ynglings episode. og evt andre ting

Jer der ikke har. plese gør jer selv den tjeneste og se det

PFA

 No.73

Den med cykling, teknologi skærme, reklamer og point
File: 1492715381073.png (171.94 KB, 640x640, 1:1, pers.png) ImgOps Google

 No.27[Reply]

Fyr nogle gode greentexts. både fra jeres liv eller nogle i kender eller fra nettet!!

>Vær mig

>Pas naboens hund

>Vær sammen med i sengen og kæl med den

>Få boner pga det er ligsom at kramme sin grill

> fjern bukserne

>hund syntes det ser spændende ud

>få blowjob af hund

>Never forgetti and never regretti

>Pic related

 No.32

File: 1492730639984.jpg (12.29 KB, 184x184, 1:1, 1378900220980.jpg) ImgOps Exif Google

var det så lækkert eller hvad


 No.39

Pics or it didn't happen.


 No.43

>flirter med den her pige, skide sød og skide lækker

>memorygone.jpeg

>skriver hun er liderlig

>det er jeg også

>somehow spørger hun om vi skal onanere om kap

>yeboi.png

>"intet porno, det er snyd"

>"allrighty"

>kan ikke onanere uden porno, bliver nødt til at snyde

>"anon når først når jeg siger til"

>"til"

>finder kvalitets porno

>3 mins later

>får dårlig samvittighed over at jeg snyder, lader hende vinde

>"færdig!! HA" siger hun så

>skuespil.webm

>kan ikke huske resten, over et år siden

skide hyggeligt, would recommend 10/10


 No.71
File: 1492763051086.jpg (10.99 KB, 429x117, 11:3, of.jpg) ImgOps Exif Google

 No.46[Reply]

Guys, kan vi måske får reklameret denne side lidt mere på offensimentum? nogle admins der kan pinne den et sted eller noget? eller andre ideer??

7 posts omitted. Click reply to view.

 No.64

>>63

Sagtens, det skal bare ændres i den øverste description så.


 No.65

>>64

Så skal vi næsten også have mods som er aktive som banner folk der deler nudes jo, hvis vi skal lave sådanne regler.


 No.66

Jeg synes, at det lyder som en god ide. offensimentum kan bare sige, at det ikke er relateret med offensimentum på nogen måde, derfor får offensimentum ikke en shitstorm, når nudes bliver delt. 8chan er jo et sted, hvor der ikke er nogle frihedskrænkelser.


 No.69

>>66

Selvom man skriver det, så tænker folk stadig det er det samme, når det hedder det samme, og gruppen reklamere med det. Personligt synes jeg deling af nudes er fucking ligemeget (så det må gerne forsvinde), men jeg ved ikke om i kan få en admin overtalt.


 No.70

>>65

Det er bare lidt svært med 8chan, når man til hver en tid kan bypass et ban ved en ny ip. Men vi kan så alle sammen være imod dem der gør det, og ikke støtte dem.
File: 1492730811438.gif (816.83 KB, 500x367, 500:367, 1400345036589.gif) ImgOps Google

 No.33[Reply]

ser i overhovedet anime ?

3 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.54

>>45

DER ER IKKE NOGET GALT I AT SE ANIMU REEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!


 No.56

>>54

*Autistic screeching*


 No.58

>>54 pænt sikker på du syntes traps er dejlige


 No.67

File: 1492771186421.gif (885.92 KB, 462x259, 66:37, anime trap.gif) ImgOps Google

Han elsker traps


 No.68

>>67

traps er der intet i vejen med mhh
File: 1492758508370.jpg (52.88 KB, 600x400, 3:2, b83.jpg) ImgOps Exif Google

 No.36[Reply]

Man kan ødelægge verden med 100 B83.

 No.37

>>36

Nej hvad


 No.42

Smut tilbage til børnehaven, der er ikke nogen bombe der "kan ødelægge halvdelen af jorden"


 No.57

>>42

Med nok bomber kan vi sagtens ;)
File: 1492710806039.png (37.42 KB, 220x230, 22:23, real boi.png) ImgOps Google

 No.23[Reply]

Jøder eller indvandrer.

Kommenter hvorfor

 No.24

lige meget

Just burn 'em all?


 No.26

>Jøder

stjæler dine penge, men de er følsomme over for gas og ild angreb.

>Indvander

er kun farlige hvis de er tæt på en hvid kvinde eller en lastbil.

De er vel lige dårlige på hver deres måde


 No.47

lad mig lige være en luder

*ahem*

Faktisk så det land med den højeste rate af ingeniører er Israel, en af de største firmaer inden for IT (glemt hvad det hedder, et eller andet security shit) er co-founderen en jøde

men fuck perkere :^)


 No.51

File: 1492764068928.jpg (61.88 KB, 960x726, 160:121, pepe sniping jew.jpg) ImgOps Exif Google


 No.55

>>51

Kek
File: 1492763865814.jpg (61.84 KB, 720x663, 240:221, 16114520_1424843404277708_….jpg) ImgOps Exif Google

 No.50[Reply]

Så man li kik ud af vindue til morges

 No.53

Lortememe
File: 1492762588878.png (241.16 KB, 467x601, 467:601, fucking normies Berlingske.png) ImgOps Google

 No.44[Reply]

Berlingske er fucking normies xDFile: 1492760625002.webm (719.34 KB, 480x480, 1:1, wakemeupbaby.webm) ImgOps Google

 No.41[Reply]

Del jeres greentexts her.

>Vær mig.

>Brows offensimentumsichan.

>mfwFile: 1492751915734.png (225.22 KB, 2400x2400, 1:1, feels.png) ImgOps Google

 No.35[Reply]

> vær mig

> Jomfru

> I slutningen af 20'erne

> Er lige flyttet hjemmefra

> Har længe tænkt om at få en til at tage min mødom

> Arrangerer et møde med en prostitueret

> Mødes med hende på mit lejlighedsværelse

> tager tøjet af

> Lægger os på sengen

> Siger at hun skal være dominerende overfor mig, da venner siger, at det er det bedste

> Det hele går godt, hun tager styring og det hele; dog er hun rimelig aggressiv.

> Feelsgoodman.gif

> Siger til hende, at hun skal vise mig, at hun er mesteren her, og jeg er hendes slave

> Hun siger, at min pik er lille, og hun kan ikke mærke, om den er inde eller ej. For at provokere mig

> Stirrer hende i øjnene

> Begynder at få det dårligt med mig selv

> Mister boner

> Får hende af mig og lægger mig på min side og begynder at græde.

> Tfw you're too much of a pussy to handle kinky sex

 No.38

>>35

feelsbadman
File: 1492730485543.jpg (57.45 KB, 640x640, 1:1, 12919273_539660586215930_1….jpg) ImgOps Exif Google

 No.31[Reply]

dsdadFile: 1492718858610.jpg (55.13 KB, 539x960, 539:960, IMG_1867.JPG) ImgOps Exif Google

 No.30[Reply]

Send nudes af pigerDelete Post [ ]
[]
Previous [1] [2]
| Catalog
[ home / board list / overboard / faq / random / create / bans / search / manage / irc ] [ b / meta ]