[ home / board list / overboard / faq / random / create / bans / search / manage / irc ] [ b / meta ]

/fotkochan/ - fotkachan

hydepark

Catalog

Name
Email
Subject
Comment *
File *
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Options
Password (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4
Max filesize is 60 MB.
Max image dimensions are 10000 x 10000.
You may upload 1 per post.


File: 1447519879035.jpg (110.05 KB, 717x960, 239:320, 12181857_977732615582567_1….jpg) ImgOps Exif Google

 No.354[Reply]

esquilo jebaną kurwą jest
65 posts and 21 image replies omitted. Click reply to view.

 No.5095

File: 1491122874088.jpg (34.95 KB, 480x464, 30:29, jakiego.jpg) ImgOps Exif Google
File: 1493423711430.jpeg (53.58 KB, 854x1280, 427:640, received_1010178319965564….jpeg) ImgOps Google

 No.5157[Reply]

send dick pics 7273189149

 No.5292

File: 1495497762975.jpg (868.83 KB, 2048x1232, 128:77, 20170522_144836.jpg) ImgOps Exif Google


 No.5293

File: 1495497813808.jpg (1.02 MB, 2048x1232, 128:77, 20170522_211152.jpg) ImgOps Exif Google
File: 1495481997867.png (688.88 KB, 720x1280, 9:16, Screenshot_2017-05-22-19-1….png) ImgOps Google

 No.5291[Reply]

A kto toFile: 1485427945440.png (351.14 KB, 480x854, 240:427, Screenshot_2017-01-26-11-5….png) ImgOps Google

 No.4613[Reply]

Bezele ty dziwko jebana

 No.4614

File: 1485428385798.jpg (Spoiler Image, 26.55 KB, 480x640, 3:4, 644224_422601251166908_160….jpg) ImgOps Exif Google

Hetfield ty smieciiu jebany


 No.5290

File: 1495440814885.jpg (1.04 MB, 2048x1232, 128:77, 20170521_180538.jpg) ImgOps Exif Google
File: 1495260572855.mp4 (802.02 KB, 1280x720, 16:9, videoplayback.mp4) ImgOps Google

 No.5284[Reply]

Celem kobiety jest rodzenie dzieci i zajmowanie się gospodarstwem,

powinna być ona przykuta do kuchni tytanowym łańcuchem o długości 15

metrów by podkreślić że jest własnością męża…

Kobieta nie powinna mieć prawa głosu, samodzielnie myśleć i prowadzić

samochodu by nie obrazić naszego Jahwe. Kobieta jest sługą mężczyzny

jest ogniwem pomiędzy zwierzęciem a człowiekiem jej celem jest służba

ludzkiemu Panowi oraz spełnienia jego wszystkich psychicznych

zwyrodniałych zachcianek.

 No.5285

File: 1495288476513.jpg (917.07 KB, 2048x1232, 128:77, 20170520_122938.jpg) ImgOps Exif Google
File: 1495054191605.png (131.32 KB, 688x542, 344:271, SHU_ANwW1V.png) ImgOps Google

 No.5269[Reply]

ONA ZNOWU TO ZROBIŁA XD

 No.5275

Ale co :O


 No.5277

kurwe ktos zalal to teraz bedzie gnila do porodu bekarta


 No.5279

Boxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gównoBoxer to pizda i gówno


 No.5280

Xd czekam na butlonosą


 No.5283

DAREK TY DEBILU
File: 1486935993418.jpg (21.92 KB, 480x452, 120:113, FB_IMG_1486935926536.jpg) ImgOps Exif Google

 No.4776[Reply]

XDDD

12 posts omitted. Click reply to view.

 No.5270

File: 1495063679069.jpg (738.77 KB, 2048x1232, 128:77, 20170517_155958.jpg) ImgOps Exif Google


 No.5271

File: 1495063736597.jpg (1007.35 KB, 2048x1232, 128:77, 20170518_011511.jpg) ImgOps Exif Google


 No.5272

File: 1495064578021.jpg (726.01 KB, 2048x1232, 128:77, 20170517_160205.jpg) ImgOps Exif Google


 No.5273

File: 1495064600712.jpg (883.66 KB, 2048x1232, 128:77, 20170517_160216.jpg) ImgOps Exif Google


 No.5274

File: 1495064615525.jpg (870.75 KB, 2048x1232, 128:77, 20170517_160231.jpg) ImgOps Exif Google
File: 1494950131295.jpg (Spoiler Image, 60.96 KB, 912x513, 16:9, NYAUJl4.jpg) ImgOps Exif Google

 No.5268[Reply]

illegal brothel

prostitute slave. exclusive, secret video

humiliation , bullying, gang rape, tears , dirt , anal rape, forced sex , handcuffs , a prostitute in a sea of sperm , slavery

download links

http://hardfile.xobor.de/t2f2-illegal-brothel-Hard-video.htmlFile: 1493627191530.png (319.01 KB, 1080x1920, 9:16, Screenshot_2017-05-01-10-2….png) ImgOps Google

 No.5166[Reply]

Chore patole i do tego laska

 No.5167

File: 1493634630794.mp4 (4.56 MB, 480x270, 16:9, pan jezus połknął szkło.mp4) ImgOps Google
File: 1494750051757.jpg (89.45 KB, 647x539, 647:539, insta rl.jpg) ImgOps Exif Google

 No.5255[Reply]

A WY CO, DALEJ TRZEPANIE KUTANGI DO FILTROWANYCH FOTEK?

NAWET MI WAS KURWY NIE ŻAL XDD

 No.5256

jestem kurwą
File: 1494519139688.jpg (56.83 KB, 479x480, 479:480, 15027611_117687388710258_7….jpg) ImgOps Exif Google

 No.5245[Reply]

tylko dupczan kurwy

 No.5246

egoista cwelu nie spamuj tu


 No.5247

utkaj dziure wyjadaczu spermy xD


 No.5251

File: 1494589333627.jpg (22.04 KB, 265x342, 265:342, Polako.jpg) ImgOps Exif Google

Przykro
File: 1494449139088.jpg (12.1 KB, 265x380, 53:76, FB_IMG_1494448972438.jpg) ImgOps Exif Google

 No.5244[Reply]

CHCIALBYM ŻEBY KTOŚ SIE ZEJSZCZAŁ, POŚLIZGNĄŁ I SOBIE TEN GŁUPI RYJ ROZWALIŁ

A TAK POWAŻNIE:

Pijesz pepsi

Mame ”Anoni nie pij tego świństwa ty wiesz co tam jest?”

A chuj wypijam do końca

Co takiego tam groźnego może być

look na składniki

O kurwa zawiera pontyfikatynian dikremówkowy i dwupapież jana

”Mówiłam ci Anoni, teraz musisz zostać papieżem”

Nagle do pomieszczenia wskakuje biskup

HABEMUS PAPAM

KARDINALE ANONI

”Ale ja nie mogę zostać papieżem przecież jeszcze nie ma wyników egzaminuw”

Biskup nie odpowiada

Podchodzi mame, klepie cię po plecach

”Wydziedziczam cię ty watykańska kurwo”

Tate „Wypierdalaj do papieżlandu, zrobię sobie burdel w twoim pokoju”

Oczy zachodzą ci łzami

A dupa gównem

Biskup przerzuca cię przez bark, wsadza do bagażnika papamobilu i jedzie

Do końca życia musisz zostać papieżem

A biskupi rozjebali wszystkie szafy w watykanie żebyś nie mógł w nich płakaćFile: 1491461405332.webm (6.15 MB, 214x160, 107:80, P O T Ę Ż N Y G E J.webm) ImgOps Google

 No.5113[Reply]

DLA TYCH CO JESZCZE NIE ZNAJĄ

ŁAPCIE HYMN PRAWDZIWEGO MĘŻCZYZNY

 No.5141

egoista czemu masz dwa konta na fotce ????? te same???? chory jestes ???kochasz sam siebie bo maszz samego siebie w parze ? to takie dziecinne
File: 1493638935067.mp4 (4.22 MB, 480x360, 4:3, papiez pan japa.mp4) ImgOps Google

 No.5168[Reply]

XD

1 post omitted. Click reply to view.

 No.5196

jebnąć to ci moge chujem w zęby polska kurwo xD


 No.5197

Taka chuda pizda mi jebnąć? XDXDXDXD O chuj! XD Ręka by Ci się złamała od naporu powietrza XDXDXD Wytatuowany psie XDXDXDXDXD


 No.5201

Twoj ojciec tez tak szczekał, później miał trudniej z chujem w ustach xD


 No.5202

To już wiem dlaczego tak mało mówisz :))))))))


 No.5203

oj wygadany ze mnie człowiek z tego co wiem xD
File: 1493766500830.jpg (86.76 KB, 922x922, 1:1, 13327633_474104446121125_3….jpg) ImgOps Exif Google

 No.5172[Reply]

Cześć, mam na imię Wojtek, mam 22 lata, mieszkam w Legionowie pod Warszawą, mam dziś ochotę na seks, chciałaby może któraś pani się spotkać? Mogę dojechać do Warszawy.

mój numer 505 980 165

 No.5173

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005647214738&hc_ref=NEWSFEED&fref=nf
Delete Post [ ]
[]
Previous [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
| Catalog
[ home / board list / overboard / faq / random / create / bans / search / manage / irc ] [ b / meta ]