[ home / board list / overboard / faq / random / create / bans / search / manage / irc ] [ b / meta ]

/dupczan/ - e duponi

Katalog

E-mail
Temat
Komentarz *
Plik
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Osadź
(zamiast plików)
Opcje
kościścianmodyfikator
Hasło (Do usuwania plików i postów)

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4
Maksymalny rozmiar pliku to 60 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 10000 x 10000.
Możesz wysłać 5 obrazków na post.


File: 1494353309768.jpg (866,79 KB, 1280x1897, 1280:1897, 1490359152999.jpg) ImgOps Exif Google

 No.1160[Odpowiedź]

https://rec-tube.com/watch/2017021907460322/?8

14 postów oraz 1 obrazek pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.1194

File: 1500213227786.jpg (975 KB, 1000x1917, 1000:1917, 02.jpg) ImgOps Exif Google


 No.1195

File: 1500213247952.jpg (149,45 KB, 1000x556, 250:139, 01.jpg) ImgOps Exif Google


 No.1196

File: 1500213258149.jpg (362,41 KB, 1000x1421, 1000:1421, 03.jpg) ImgOps Exif Google


 No.1197

http://myanimeharem.net/


 No.1198

https://nhentai.net/g/177013/
 No.1185[Odpowiedź]

1

 No.1188

do obciągania pały
File: 1499366008365.jpg (131,27 KB, 955x755, 191:151, 1wqw54t4.vichan.jpg) ImgOps Exif Google

 No.1184[Odpowiedź]

Dobra dawac kurwy poradnik jak wejsc na kara albo lepiej na vi

nie bede siedzial nad tym ¯\_(ツ)_/¯ ile czasu, chce miec zrobione szybko dlatego napiszcie jakFile: 1498522157729.png (998,69 KB, 784x975, 784:975, mysz ehh.png) ImgOps Google

 No.1173[Odpowiedź]

Ehh duponi nie wiem czemu nie mogę wejść na vihen.net bo pisze mi że nie można znaleźć serwera DNS

to ten słynny shadow ban czy muszę coś wyczyścić?

 No.1174

Quentin Tarantino włączył dnsy chyba xD


 No.1176

dawajcie ip vichuja ja daje ip na kara :

185.31.160.192 karachan.org

185.31.160.192 www.karachan.org


 No.1178

File: 1498987081472.jpg (92,64 KB, 620x900, 31:45, 1498645083372.jpg) ImgOps Exif Google

>>1174

test

Quentin Tarantino
File: 1497639430214.jpg (19,81 KB, 384x384, 1:1, Zwykła dziwka Artur Gruca ….jpg) ImgOps Exif Google

 No.1165[Odpowiedź]

Zwykła dziwka Artur Gruca

Spermy ma dziś pełne płucaFile: 1494518442441.jpg (154,88 KB, 1366x768, 683:384, 13reasonshannah.jpg) ImgOps Exif Google

 No.1161[Odpowiedź]

otwieram znowu /dupczan/

ten na 8ch.net spadł z rowerka

 No.1162

File: 1494518773374.jpg (Schowaj obrazek, 126,54 KB, 1119x838, 1119:838, 1493774447404.jpg) ImgOps Exif Google

test

𝐏𝐔𝐓𝐀𝐒

᙭ᗪ

😎


 No.1163

File: 1494519007790.jpg (83,19 KB, 683x1024, 683:1024, 1493503660212.jpg) ImgOps Exif Google
File: 1480961896433.jpg (84,36 KB, 720x960, 3:4, 1477761366288.jpg) ImgOps Exif Google

 No.1157[Odpowiedź]

Post ostatnio edytowany dnia


Usuń post [ ]
[]
Wstecz [1] Dalej | Katalog
[ home / board list / overboard / faq / random / create / bans / search / manage / irc ] [ b / meta ]