[ home / board list / overboard / faq / random / create / bans / search / manage / irc ] [ b / meta ]

/cossitytyt/ - Cossitytyt

Keskustelua ja kuvia suomalaisista animeskenen tytöistä

Catalog

Name
Email
Subject
Comment *
File *
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Options
Password (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4
Max filesize is 60 MB.
Max image dimensions are 10000 x 10000.
You may upload 1 per post.


File: 1476718632027.png (5.54 KB, 429x410, 429:410, waiting_for_results_to_rol….png) ImgOps Google

 No.39[Reply]

Nyt kun tämä alalauta on jo melkein päivän vanha, niin on aika miettiä sääntöjä laudalle.

Säännöt:

1) Älä postaa kenenkään henkilökohtaisia tietoja, kuten koko nimeä, osoitetta, koulua tai työpaikkaa.

2) Älä postaa henkilöitä jotka ovat alle 18 vuotiaita.

3) Älä solvaa kuvissa esiintyviä henkilöitä.

4) Ei spämmiä.

Sääntöjen rikkomisesta seuraa viestin poisto ja mahdollisesti 3 päivän banni. Toistuvasta sääntöjen rikkomisesta seuraa 30 päivän banni.

Olen myös ajatellut että laudalle sallitaan myös animeskenen poikien postaus vaikka laudan nimi pysyykin nimenä /cossitytyt/. Mielipiteitä?

edit: jätetään ikärajoitus tekemättä toistaiseksi, muistakaa kuitenkin että alastomuutta sisältävien kuvien postaaminen alaikäisistä on kielletty sivuston säännöissä ja siitä tulee ehdottomasti bannit

20 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.
Post last edited at

 No.247

File: 1485625656352.png (81.57 KB, 736x627, 736:627, c3c[1].png) ImgOps Google

>>203

Tää on oikeestaan tosi kiva lauta :3
File: 1476637389655.jpg (156.57 KB, 1080x1349, 1080:1349, 14730524_1777266145876025_….jpg) ImgOps Exif Google

 No.1[Reply][Last 50 Posts]

Postatkaa harvinaiset Mait tänne.

142 posts and 57 image replies omitted. Click reply to view.

 No.270

>>267

Oottakaa vaan syksyä ja masennusta niin eiköhän se palaa takaisin.

(Yritän tuoda vampyyrimaisuutta esille yhä mut on käynyt vaikeammaksi)


 No.271

>>265

Höpsö, se on kirjan nimi.


 No.272

Mai ilmoitti joskus, että on alkanut piirtämään uudella nimimerkillä, muttei silloin syystä tai toisesta halunnut paljastaa sitä, onko kellään tietoa, mikä se on?


 No.273

>>272

Parikin nickiä löytyy, muttei niillä ole piiretty aikoihin. @naijakojima @tamaizum1


 No.274

No oliko Main asu kiva?
File: 1476639269314.jpg (2.19 MB, 2000x3000, 2:3, 27907701496_83c5e77e32_o.jpg) ImgOps Exif Google

 No.7[Reply]

Koska ei ole järkevää luoda ihan jokaiselle conitytylle omaa lankaa, niin tässä yleislanka.

52 posts and 27 image replies omitted. Click reply to view.

 No.210

File: 1484610164590.jpg (2.22 MB, 3000x2000, 3:2, 27331309623_b9cc8193c9_o.jpg) ImgOps Exif Google


 No.236

File: 1484713205123.jpg (462.6 KB, 1536x2048, 3:4, CuC7bhfWgAAkYmC.jpg large.jpg) ImgOps Exif Google


 No.255

File: 1486637593332.jpg (415.34 KB, 1024x1532, 256:383, CjKPcijWkAAXCih.jpg large.jpg) ImgOps Exif Google

Hieman Kesä-Mihaa tuomaan lämpöä talven keskelle.


 No.260

File: 1489154674262.png (877.71 KB, 656x1024, 41:64, IMG_6008-profiili-656x1024.png) ImgOps Google

Meido pystyasennossa.


 No.261

File: 1489154706183.jpg (50.04 KB, 720x960, 3:4, C5GdZdlWcAAh_1h.jpg large.jpg) ImgOps Exif Google

Meido vaaka-asennossa.
File: 1484772823412.jpg (16.3 KB, 393x589, 393:589, Niko_butler.jpg) ImgOps Exif Google

 No.237[Reply]

Desuconin meidot ja butlerit julkaistu. Muutama ihan kivan näköinen meido mahtunut mukaan.

https://desucon.fi/frostbite2017/meidokahvila/

4 posts and 4 image replies omitted. Click reply to view.

 No.243

File: 1484870976675.jpg (228.68 KB, 1047x1784, 1047:1784, C2dgbL9XgAQrBH-.jpg large.jpg) ImgOps Exif Google

Harmi, että meidokahvilaan on yleensä pitkät jonot. Tässäkin kuvassa näkyy jo kaksi asiaa, joiden vuoksi sinne tekisi mieli mennä.


 No.246

Huomenna vihdoin meidoja.


 No.248

File: 1485799963455.jpg (124.29 KB, 428x896, 107:224, meidopeput.jpg) ImgOps Exif Google

Heiman salakuvaa meidojen peppupuolesta, koska kuitenkin haluatte.


 No.249


 No.253

Vielä pitäisi tulla myös läjä photoshoottauskuvia. Saa nähdä, että minkälaisia kuvia sillä uudella varaussysteemillä päädyttiin ottamaan.
File: 1476714705408.png (22.59 KB, 296x196, 74:49, 1464586673242.png) ImgOps Google

 No.36[Reply]

/r/ se suomalainen Reimu (mies)cossaaja kesädesusta vuodelta kivi ja keppi joka sai epäilemään omaa seksualisuuttani.

2 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

 No.62

Ihana! Sövö! ;__;


 No.63

>>62

MÖFF PÖFF!!!! ;___;


 No.64

File: 1476784514667.jpg (1.07 MB, 1664x2500, 416:625, SAM_0631.jpg) ImgOps Exif Google


 No.188

File: 1481441716558.jpg (1.47 MB, 1664x2500, 416:625, SAM_0703.jpg) ImgOps Exif Google


 No.192

FtM, katosi skenestä koska pelkäsi että totuus paljastuisi asiasta. Paljastuihan se silti, aikanaan laudoilla oli kovat doxxaukset aiheesta
File: 1476637620564.jpg (74.21 KB, 519x960, 173:320, CuvVDbSWgAAOj99.jpg) ImgOps Exif Google

 No.2[Reply]

Tähän lankaan söpöjä tyttöjä joilla on silmäpussit.

 No.10

Silmäpussit on söpöjä :3


 No.18

File: 1476651263398.jpg (80.58 KB, 750x750, 1:1, 13181238_189321038128462_5….jpg) ImgOps Exif Google

eiks Nemo oo se alkuperäinen ylilaudan silmäpussityty?


 No.19

File: 1476651356852.jpg (92.5 KB, 640x640, 1:1, 13562046_1793842434177772_….jpg) ImgOps Exif Google

>>18

Nemo on tosi kaunis pukeutuu niin hyvin ~


 No.69

69 GET


 No.174

>>19

huhu söpö :3
File: 1476653096869.jpg (12.01 KB, 240x240, 1:1, STtr3tqh.jpg) ImgOps Exif Google

 No.23[Reply]

Tää lauta on laiton.

Uuden eurooppalaisen lainsäädännön mukaan jokaisella on oikeus tulla unohdetuksi.File: 1476650215451.jpg (32.33 KB, 471x400, 471:400, motelli.jpg) ImgOps Exif Google

 No.12[Reply]

Tiedätkö sen vitun fiiliksen kun olet kattonut Nuijan & Tosinuijan tätä poreallaskohtausta satoja kertoja vuorokaudessa viimeisen viikon ajan? ;__;Delete Post [ ]
[]
Previous [1] Next | Catalog
[ home / board list / overboard / faq / random / create / bans / search / manage / irc ] [ b / meta ]